Novas

Info
23 Novembro 2020

Ambiente, publicación desta semana.

Ambiente resulta ser a publicación que conta con máis números das realizadas ata agora nas terras do Carballiño. Editada pola Acción Católica do Carballiño, durante varios anos recolleu as novas salientables do acontecer local.

Editada maioritariamente en castelán, tamén foi pioneira no emprego da nosa lingua naqueles difíciles tempos.

Contou con numerosas colaboracións de tipo relixioso, cultural, social e deportivo saídas das plumas de persoeiros de recoñecido prestixio como Otero Pedrayo, Ferro Couselo ou Fariña Jamardo, ademais dun numeroso elenco de colaboradores locais.