Formulario de afiliación congreso

Para facer o pagamento debes aboar o importe do curso no número de conta ES96 2080 0406 91 3040014015 de ABANCA indicando como referencia o teu nome.

Os prezos de inscripción son os seguintes segundo a categoría:

  • Profesionais/ Persoas activas: 30 €
  • Estudantes Universidade de Vigo:  5 €
  • Estudantes outras Universidades:  10€
  • Parados / Xubilados / Comunicantes: Gratis

NOTA: ABANCA non cobra comisión ós seus clientes, para evitar ter que pagala, facer o ingreso por medio dun caixeiro desta entidade.